Klachtenregeling

Medihz werkt met zelfstandigen die voldoen aan alle belangrijke wetten en kwaliteitseisen. Ieder is aangesloten bij een geschillenregeling zoals de nieuwe wet WKKGZ voorschrijft. Met de huisartsen hebben we afgesproken dat, indien er klachten zijn, deze klachten bij de huisarts kenbaar worden gemaakt, en dat als het over de kwaliteit van de invulling door de praktijkondersteuner gaat, de geschillenregeling van de betreffende zorgverlener. Onderstaand vindt u deze geschillenregeling.

Tia Roordink:
Aangesloten bij een geschillencommissie van de Zorgprofessional:
https://www. dezorgprofessional.nl/ geschilleninstantie/home

Ria Postma:

Aangesloten bij een geschillencommissie van de Zorgprofessional:
https://www. dezorgprofessional.nl/ geschilleninstantie/home

Maarten Steverink:
Aangesloten bij een geschillencommissie van de Zorgprofessional:
https://www. dezorgprofessional.nl/ geschilleninstantie/home

Vera Warmelink
Aangesloten bij een geschillencommissie van de Zorgprofessional:
https://www. dezorgprofessional.nl/ geschilleninstantie/home

Joke Vermue
Aangesloten bij een geschillencommissie van de Zorgprofessional:
https://www. dezorgprofessional.nl/ geschilleninstantie/home

Anne-Marie Mandemakers
Aangesloten bij een geschillencommissie van P3NL
http://p3nl.nl/geschillenregeling

Mary Marijnissen
Aangesloten bij een geschillencommissie van de Zorgprofessional:
https://www. dezorgprofessional.nl/ geschilleninstantie/home


Privacy

De aangesloten zelfstandigen die via de maatschap Medihz factureren voldoen aan de eisen die Medihz stelt aan de privacy-bescherming (de wettelijke, de AVG), of hebben nog betere eigen regelingen voor de eigen praktijkvoering.

De samenvatting: 
Wij doen niets geks met uw gegevens. Voor ons agendagebruik schrijven we ze op, voor de belastingdienst moeten we ze bewaren.

De details:
Voor de bij Medihz aangesloten zelfstandigen gelden de volgende open deuren:
1) Wij doen niets met uw gegevens. (Niet verspreiden, niet bewerken, niet verkopen, we zijn geen Kamer van Koophandel of KPN of Face-book, belastingdienst of zo). 
2) De aangesloten zorgverleners hebben (een Google, een Youcanbook.me, of zelfs nog een papieren -veiliger kan niet-) agenda en omdat u met ons gesprekken afspreekt gaan we er van dat we uw akkoord hebben over het noteren van die gegevens die we daarvoor nodig hebben. We weten dat we digitale agenda's niet vertrouwen, ook al hebben ze ons netjes een verwerkersovereenkomst gestuurd. Daarom vragen we maar een paar, voor ons echt noodzakelijke gegevens. Dat gaat over 
Naam; 
Geboortedatum (we willen weten welke Jansen);
Mailadres en/of telefoonnummer (voor veranderingen in afspraken).
Huisarts (daar gaat onze rekening naar toe).
Wij geloven wat u opgeeft, we hebben geen kopie van uw ID nodig of wat dan ook. 
3) De belastingdienst vereist een bewaartermijn van onze agenda's (deel van de boekhouding) waaraan we ons houden. Incidenten/fouten/flaters/ klachten/vergissingen, en soms zelf succesvolle casuïstiek bespreken we intern, daarna wordt "het incident" anoniem bewaard vanwege de WKKGZ (en ook wij worden wat gestoord van al die afkortingen).
4) Inhoudelijke verslaglegging staat in het zwaar en goed beveiligde medisch huisartsendossier, en ook huisartsen voldoen aan de Privacy-wet. Uitzonderingen op die privacy worden door de overheid voorgeschreven. Bijvoorbeeld dat ze verplicht zijn (als de Zorgverzekeraar het belieft) uw medische doopceel te delen in het kader van de "materiële controle" (bijvoorbeeld: toont u eens aan waarom u meer dubbele consulten declareert dan uw waarnemer), of zoals bij onderzoek van de Raad van Kinderbescherming. 
5) We maken gebruik van het on-line E-Health programma Minddistrict, dat voldoet aan de Nederlandse privacywetten, maar gek genoeg zonder onze toestemming uw gegevens anoniem gebruikt voor WatDanOok, en we hebben geen idee hoe dat voor u nuttig is. Minddistrict is een software-bedrijf  wat geen BSN nummer vraagt, en we hoeven bij aanmelding geen geboortedatum of wat dan ook in te vullen. (We kunnen kiezen onder welke naam we u inschrijven, maar het moet wel gaan om uw mailadres). 
6) We nemen ons voor om niet meer te e-mailen over inhoudelijk dingen, als u dat ook niet doet hebben we daar geen privacy probleem.

We gaan over deze dingen geen uitdrukkelijke toestemming vragen en geen handtekening, we vinden dat verantwoord. Het leven is al gek genoeg. 
De overheid heeft net een (sleep-)wet aangenomen na een referendum, (Nee door driemiljoen driehonderdzeventienduizend en vierhonderdzesennegentig mensen) die de overheid en de geheime dienst toestaat alle grootschalige aftapgegevens die ze overhouden (van het controleren of uw overbuurman niet illegaal samenwoont met zijn vriendin) van telefoon, mail, internetgebruik en dergelijke ongefilterd te delen met Israël, Turkije, VS en alle andere landen die ze om onduidelijke redenen vertrouwen of waar ze dealtjes mee maken. De Russen komen zelf wel aan uw gegevens, die lezen uw PC thuis uit, en van de Chinezen weten we niet eens hoe ze dat regelen, maar reken er maar op. 

Maar wij houden ons aan de wet.