We leveren psychsociale zorg als praktijkondersteuner-GGZ van de huisarts. We willen goede, snelle, laagdrempelige zorg bieden voor iedereen die dat nodig heeft, op een warme, menselijke maat, 'to the point', persoonlijk en vertrouwelijk. Het begrip psychosociaal verwijst naar de wisselwerking die bestuur tussen het individu en de sociale omgeving, tussen de psychische en lichamelijke gezondheid van mensen en de maatschappij.

We begeleiden en behandelen mensen met allerlei klachten, bijvoorbeeld slapeloosheid, depressieve klachten, angstklachten, vermoeidheid, piekeren, stress, chronische pijnklachten, relatieproblemen

We bieden integrale zorg en werken daarvoor indien nodig (en met uw toestemming) samen met anderen binnen en buiten de huisartsenpraktijk. Ons specialisme is mensen weer in hun eigen kracht en capaciteiten te laten geloven. Mensen steunen en het perspectief weer helder voor ogen hebben.

De gesprekken zijn motiverend, activerend en doelgericht. Maar hebben niet altijd een onderliggende methode die voorschrijft waarover we het moeten hebben of hoe. Het zou individuele persoonsgerichte therapie kunnen heten.

.