Een praktijkondersteuner (POH-GGZ) levert psychosociale zorg namens de huisarts. De bij Medihz aangesloten zelfstandigen leveren goede, snelle, laagdrempelige zorg voor iedereen die van de huisarts het advies gekregen heeft om met de POH-GGZ te gaan praten, op een warme, menselijke maat, 'to the point', persoonlijk en vertrouwelijk. 

Het begrip psychosociaal verwijst naar de wisselwerking die bestaat tussen het individu en de sociale omgeving, tussen de psychische en lichamelijke gezondheid van mensen en de maatschappij. 

De POH-GGZ begeleidt en behandelt mensen met allerlei klachten, bijvoorbeeld slapeloosheid, depressieve klachten, angstklachten, vermoeidheid, piekeren, stress, chronische pijnklachten en relatieproblemen.

De POH-GGZ biedt integrale zorg en werkt daarvoor indien nodig (en met uw toestemming) samen met anderen binnen en buiten de huisartsenpraktijk. 

De gesprekken zijn motiverend, activerend en doelgericht. Maar hebben niet altijd een vastomlijnde onderliggende methode die voorschrijft waarover we het moeten hebben of hoe. Het zijn individuele persoonsgerichte gesprekken. 

.