Medihz levert als 'Kostenmaatschap' via de aangesloten zelfstandige POH-GGZ alle diensten om de POH-GGZ zorg aan huisartsen kwalitatief goed aan te kunnen bieden. Wat we samen effectiever en beter kunnen doen we via de naam MeDiHz, maar we blijven zelfstandige zorgverleners. 

Huisartsen kunnen generalistische psychosociale hulp aan hun patiënten bieden door een zelfstandige (gefaciliteerd door Medihz) in te zetten als praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De zorgverzekeraar vergoedt de huisarts deze zorg middels een opslag op het inschrijftarief en een tarief per consult. 

Met ondersteuning vanuit Medihz leveren de aangesloten zelfstandigen goede en laagdrempelige psychosociale zorg aan uw patiënten, in nauwe samenwerking met u, de sociale wijkteams en andere zorgaanbieders (basis-GGZ en S-GGZ). Daarnaast bieden we E-mental health behandelingen.