Medihz is de afkorting van MEdische DIenstverlening HuisartsenZorg. Medihz verleent aangesloten zelfstandigen ondersteuning en diensten zoals facturering. Bij Medihz aangesloten: Albert meijer, Maarten Steverink, Vera Warmelink, Mary Marijnissen, Ria Postma, Martine Wensing en Lucia Leijten.

1. Huisartseninformatie: Via de bij Medihz aangesloten zelfstandigen leveren we praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg aan huisartsen. Professioneel en zorgeloos. Zie hiervoor het tabblad huisartsen.

2. Cliënteninformatie: De zelfstandige hulpverleners aangesloten bij Medihz leveren psychosociale hulp aan de door de huisarts verwezen patiënten als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Zie hiervoor het tabblad cliënten.

3.Als u op zoek bent naar de 4dkl vragenlijst: hij staat hier. Print niet alles uit. Noteer alleen het cijfer dat u heeft toegekend aan de vragenlijst.

 

De website wordt onregelmatig bijgewerkt. Als u dingen mist. Laat het weten.

Bijgewerkt: oktober 2023

MS