MeDiHZ is de afkorting van medische dienstverlening huisartsenzorg. Het is een faciliterende 'kostenmaatschap' die de zorg van de aangesloten zelfstandigen helpt professionaliseren en faciliteren. 1 maart 2012 is de maatschap opgericht door een aantal zelfstandigen die (al jaren) werken als POH-GGZ.

Wij zijn MeDiHZ gestart vanwege de ambitie goede zorginhoud en zorgvuldige samenwerking te willen leveren op een heldere zakelijke basis. MeDiHZ levert bijvoorbeeld scholing, een gelijkluidende werkmethodiek, intervisie, praktijkruimte, software, facturering, onderlinge waarnemingsregelingen en dergelijke aan de zelfstandige POH-GGZ ers die aangesloten zijn. 

Als huisarts doet u zaken met de zelfstandigen die gesteund door de maatschap MeDiHZ wat extra's met zich meebrengen. Heldere verhoudingen, geen langlopende verplichtingen, korte lijnen, ieder zijn/haar verantwoordelijkheid en vakgebied. Elke huisarts waar we nu werken is benaderbaar voor informatie over werkwijze en waardering.